801 011 033 lub 32 220 35 21 biuro@omegasoft.pl

Kontakt

Siedziba firmy i biura handlowego: OMEGASOFT B. Tomala K. Żak sp. j.
ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek B 40-384 Katowice
NIP: 643-174-74-16
REGON: 241516576
Numer rachunku bankowego: mBank S.A.
97114020170000430211391408

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000908031.

 

poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Malcare WordPress Security